Ordensreglement

Ordensreglerne er udfærdiget med henblik på at gøre ophold og beboelse i området behageligt for alle samt at sikre at foreningens grønne arealer altid fremstår ryddelige og velholdte.

Ordensreglementet er et supplement til lokalplanen for området samt vedtægter for grundejerforeningen.

 

Trafikforhold:

Skilte med langsom kørsel skal respekteres, og i almindelighed opfordres til forsigtig kørsel pga. de mange børn i området. Overtrædelse vil blive påtalt og i yderste tilfælde politianmeldt.

Beboerpersonbiler skal generelt parkeres på egen grund og IKKE på vejene. Det er de for smalle til. Gæster kan i forbindelse med besøg parkere på vejen eller på vendepladser hvis der ikke er plads på egen grund. Der må ikke parkeres på græsarealer under nogen omstændigheder.

Campingvogne/trailere og store varevogne der ikke kan parkeres på egen grund henvises til lastbilparkeringen ved Helenelyst.

Cykling eller knallertkørsel er ikke tilladt i bede eller nyanlagte græsarealer. Omkring bomme på stier er det ikke tilladt at køre uden om og over græsarealer. 

Unødvendig benyttelse, ræs og afprøvning af knallerter og motorcykler etc. er ikke tilladt på området. 

Husdyrhold: 

Husdyrhold må ikke være til gene for omgivelserne mht. støj og hygiejne. Der henstilles således til at der ikke holdes duer og høns og lignende. 

Ved luftning af hunde SKAL efterladenskaber fjernes uanset hvor de opstår, dvs. også på grusstier og græsarealer. Hunde må ikke færdes uden opsyn og uden fuld kontrol, det betyder at hunde altid er i  snor.

Hunde må aldrig luftes på legepladser.

Det er foreningens ønske at man ikke anskaffer såkaldte kamphund. Der henvises til gældende Dansk Dyreværns kamp- og muskelshundeliste.  

 

Affald 

Det er strengt forbudt at bruge fællesarealerne til bortskaffelse af affald, det være sig haveaffald eller andet affald. Oprydning vil ske på synderens regning. 

Afbrænding af affald, bortset fra haveaffald er ikke tilladt.

 

Støj 

Ved brug af støjende maskiner som motorsave, havefræsere, plæne- og hækkeklippere skal der tages hensyn til naboer. Det henstilles at brug af støjende maskiner kun finder sted på hverdage i tidsrummet 08.00 til 20.00 eller weekender og helligdag i tidsrummet 10.00 til 20.00 samt at brugen finder sted i én sammenhængende periode.  

 

Hegn og hæk 

Hegn eller beplantning skal etableres og holdes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Medlemmerne har pligt til at holde disse i god stand, ligesom beplantning mod vej eller sti ikke må være til gene for forbipasserende. 

Den enkelte grundejer må vedligeholde et område på op til 30 cm fra skel ind på fællesarealet for ukrudt samt klippe græs op til 100 cm ind på fællesarealet. 

Postkasser og skraldestativer skal anbringes på egen grund og ikke i rabatten. 

 

Beplantning på fællesarealer 

Beboere i området kan i rimeligt omfang frit gøre brug af frugttræer og buske i området. 

Det er ikke tilladt at beskære eller beplante vegetation på fællesarealerne.  

 

Foreningens hjemmeside 

Det er ikke tilladt at benytte foreningens hjemmeside (www.helenelyst.net) til at rundsende reklamemateriale eller politisk agitation. 

Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 25. Maj 2010

 

Information
» Referat generalforsamling 2016
» Referat generalforsamling 2015

Kalender

Pt. ingen arrangementer i denne kategori.

Beboer opslag

 1. Er den person, som har nøglerne til bommene i laskedalen, ikke sød at gå en runde og få dem lukket. Vi oplever tit at knallerter og cykler ikke tager hensyn og suser igennem med meget høj fart.
  På forhånd tak
  mvh

  Telyas
  Laskedalen 87
 2. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen.

  Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 20.00, Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, Brabrand.

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Medlemmerne redegør for udøvelsen af deres stemmeret samt for hvem, det enkelte medlem udpeger som medlem af bestyrelsen samt suppleant til bestyrelsen.
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
  5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  (ingen forslag modtaget)
  6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

  Vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside www.helenelyst.net. Foreningens regnskab udsendes direkte repræsentanterne for de enkelte parcelforeninger. Interesserede kan rekvirer regnskab hos foreningens formand på mail: kimb@ramboll.com.

  Med venlig hilsen
  Kim Brinck
  (Formand)
 3. Hej, er der nogen derude, som har et ekstra værelse i deres hus/lejlighed, som de er villige til at leje ud til en sød mandlig kollega, jeg har på arbejde? Stopan er 23 år, oprindelig fra Bulgarien og bor p.t. i Aalborg. Han er en yderst stille og rolig fyr, meget fleksibel og samtidigt selskabelig. Han har kun brug for et soveværelse og er mere end villig at dele både badeværelse og køkken. Da han rejser frem og tilbage mellem Aalborg og Solbjerg hver dag, lader han efter et bopæl i Aarhus og omegn. Husleje er naturligvis noget I kan aftale indbyrdes. Giv endelig lyd, hvis du er interesseret, eller kender nogen der er det.
 4. Vi har i sommer oplevet at ligge på en campingplads nær en multibane, støjen fra slag mod banderne var høj, men mere generende var de høje jubelråb, eller modsat, og som mange unge mennesker jo gerne vil have når de er aktive høj musik -- tanke kan en multibane påvirke vores muligheder for salg af huse?

  Kunne der måske bruges midler til oprensning af vores vandløb og sø - der ikke er blevet renset siden overleveringen til grundejerforeningen fra kommunen
 5. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen.

  Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 18. maj 2016 kl. 20.00, Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, Brabrand.

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Medlemmerne redegør for udøvelsen af deres stemmeret samt for hvem, det enkelte medlem udpeger som medlem af bestyrelsen samt suppleant til bestyrelsen.
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
  5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  (ingen forslag modtaget)
  6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

  Vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside www.helenelyst.net. Foreningens regnskab udsendes direkte repræsentanterne for de enkelte parcelforeninger. Interesserede kan rekvirer regnskab hos foreningens formand på mail: kimb@ramboll.com.

  Med venlig hilsen
  Kim Brinck
  (Formand)
Se alle opslag
Cms og webudvikling: Intern1 Aps